Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü

Vector control of asynchronous motors

Asenkron motorların vektör kontrolü

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 90685 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

ABSTRACT VECTOR CONTROL OF ASYNCHRONOUS MOTORS MUTLUER, H Bilge M Sc, Department of Electrical and Electronics Engineering Supervisor: Prof Dr Aydın Ersak December 1999, 107 pages Induction motors have gained a lot of popularity with the recent improvements in both power semiconductor and VLSI technologies ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

oz ASENKRON MOTORLARIN VEKTÖR KONTROLÜ MUTLUER, H Bilge Y Lisans, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Danışman: Prof Dr Aydın Ersak Aralık 1999, 107 sayfa Asenkron motorlar, güç yarıiletkenleri ve VLSI teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte popülerlik kazanmışlardır Endüstrideki vektör kontrollü asenkron motor sürücülerinin sayısı hızla artmaktadır ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.