Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / Türk Din Musikisi Bilim Dalı

XIX. yüzyıl İstanbul'unda tekke mûsikîsi

The sufi music of İstanbul in XIX. century

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 218133 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Çalısmamız, XIX Yüzyıl stanbul'undaki Tekke Mûsikîsi'ni konu edinmistir Üç bölüme ayırdıgımız çalısmamızın Giris Bölümü'nde, arastırmanın önemi, amacı, metodu, kapsamı ve kaynakları; stanbul sehrinin târihî ve kültürel önemi ile, bu sehrin XIX yüzyıldaki sosyal, sanat ve mûsikî hayatı; tasavvufî düsüncenin pratige dönüstügü yerler olan tekkelerin icra ettigi fonksiyonlar ile, bu yüzyıl stanbul'unda faaliyette bulunan belli baslı tarikatlar hakkında bilgiler verilmistir Birinci Bölüm'de ise, tekkelerde icra olunan Dinî Mûsikî Formları, tarikatların mûsikî uygulamaları, Tekke Mûsikîsi'nde söz sahibi olan mûsikîsinasların hayatları ve eserleri, bu mûsikîsinasların sosyal hayattaki vazifeleri, tekkelerde verilen mûsikî egitimi, Tekke Mûsikîsi'nin âdâb ve erkânı, bu mûsikînin icrası esnasında meydana gelen hatıralar, Tekke Mûsikîsi'nde kullanılan sazlar ile, Tekke Mûsikîsi'nin icra edildigi diger mekanlar hakkında bilgiler verilmistir Tezimizin son bölümü olan kinci Bölüm'de ise, XIX Yüzyıl stanbul Tekke Mûsikîsi, mûsikî sanatı açısından tahlil edilmistir ki bu da; bu yüzyılda görülen yenilik hareketlerinin Türk Mûsikîsi'ne (onun mühim bir subesi olması dolayısıyla da Tekke Mûsikîsi'ne) yansıması, mûsikîsinasların sanat sahsiyetleri, mevcut yönetimin mûsikîye ve mûsikîsinasa bakısı, XIX Yüzyıl stanbul Tekke Mûsikîsi'nin, güfte, makam, usûl ve form gibi çesitli açılardan tahlili ile, bazı Tekke Mûsikîsi eserlerinin müzikal analizi gibi baslıklar altında tasnif olunmustur ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Our work is based on The Sufi Music of Istanbul in XIX Century Our work consists of three parts In the introduction is explained the importance of research, purpose and method and the areas covered with resources available; the importance of the history of Istanbul and its cultural importance, as well as the social life, the arts, and musical life of Istanbul in the XIX Century ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.