Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yabancı Dil Olarak Türkçe Anabilim Dalı

Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yazınsal metinlerin yeri ve önemi

The stance and significance of literary texts in teaching Turkish as a foreign language

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 277768 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmanın amacı yabancı dil öğretiminde gittikçe daha ağırlıklı olarak yer alan yazınsal metinlerin, Türkçe' nin yabancı dil olarak öğretimindeki yeri ve önemini araştırmaktır. Bu bağlamda, yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde yaygın bir kullanım alanı olan Yeni Hitit ders kitapları, çalışma kitapları ve dinleme kayıtlarında yer alan yazınsal metinler; metin türü, içerik, metin-alıştırma ilişkisi ve metin-görsellik ilişkisi açısından incelenip değerlendirilmiştir.

Summary:

The aim of this study is to investigate the stance and significance of literary texts, which tend to assume a greater role in foreign language teaching, within the context of teaching Turkish as a foreign language. In this context, the literary texts in Yeni Hitit coursebooks, workbooks and the listening records of those books have been studied and assessed in terms of text type, content, text-activity relationship and text-visuality relationshi