Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Bahçeşehir Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Özel Hukuk Anabilim Dalı

Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizinde kamu düzeni

Public policy in recognition and enforcement of foreign arbitral awards

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 443346 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizinde kamu düzeni adlı tez çalışması, tanıma ve tenfizde kamu düzeninin önemini vurgulamak amacı ile kaleme alınmıştır Bu tez çalışmasında öncelikle yabancı hakem kararı ve tenfiz kavramı, daha sonra kamu düzeni kavramı işlenmiştir Son olarak da, yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizinde kamu düzeninin müdahalesinin ortaya çıkardığı sonuçlar incelenmiştir Tanıma ve tenfizde kamu düzeni müdahalesi yabancı hakem kararının usulüne ve esasına ilişkin olmak üzere iki ayrı başlıkta irdelenmiştir Tez çalışması ile ilgili ilk önemli olan nokta yabancı hakem kararında kamu düzenine aykırılık meydana geldiğinde dikkate alınacak olan kamu düzeni halinin ne olduğudur İkinci önemli nokta ise, yabancı hakem kararının tenfizi sonucu meydana gelecek olan kamu düzenine aykırılığın, kararın üzerinde ne gibi bir etki doğuracağıdır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.