Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Teknik Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / İşletme Mühendisliği Anabilim Dalı

Yalın altı sigma ve bir şirket uygulaması

Lean six sigma and a company application

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 223257 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu tez çalısması, Yalın Altı Sigma'nın ne oldugu, metodolojisi ve organizasyonel yapısının ne oldugu konusunda bilgilendirme yapmak ve uygulama örnekleriyle açıklama yaparak konunun daha iyi anlasılmasını saglamak için hazırlanmıstır. Tezin her bölümünde açıklanan konular asagıdaki gibidir. Giris: Yalın Altı Sigma'nın tanımı ve ilk ortaya çıkıs öyküsü aktarılmıstır. Yalın Yönetim ve Gelisimi: Yalın Yönetim sisteminin yaratıcısı Toyota fabrikasında sistemin ortaya çıkısı, gelisimi, elde edilen sonuçlar ve kullanılan yöntemler bu bölümde anlatılmıstır. Altı Sigma: Altı Sigma'nın tanımı, Altı Sigma organizasyonunda rollerin dagılımı, metodolojinin uygulama asamaları ve bu asamalarda kullanılan araçlar da bu bölümde aktarılmıstır. Yalın Altı Sigma: Yalın Altı Sigma'nın tanımı, temel yapıtasları, uygulamanın anahtar kavramları, temel yasaları açıklanmıstır. Literatürdeki Yalın Altı Sigma yaklasımları arastırılmıs ve genel uygulama kalıpları ile uygulamada kullanılan araçlar ortaya koyulmustur. Borusan Holding ve Yalın Altı Sigma: Bu bölümde Borusan Holding'in tarihi gelisimi, Yalın Altı Sigma'yı seçme nedenleri, metodolojinin Holding içindeki uygulama sekilleri ve yöntemler ayrıntılı olarak incelenmistir. Borusan Lojistik'te bir Yalın Altı Sigma Projesi Uygulama Örnegi: Borusan Lojistik'te gerçeklestirdigimiz Yalın Altı Sigma projesi ve uygulama asamaları açıklanmıstır. Projenin vergi sonrası geliri 65.000 $ olarak gerçeklesmistir. Yalın Altı Sigma Uygulama Örnekleri: Tezin bu bölümünde literatürde ve uygulamada yer bulmus Altı Sigma ve Yalın Altı Sigma proje örnekleri incelenmis; projelerle ilgili özet bilgiler bir tabloda toplanmıstır. Anahtar Kelimeler: Yalın, Altı Sigma, Yalın Altı Sigma

Summary:

The aim of this thesis is to give an explanation about the idea of Lean Six Sigma, its methodology and the organizational structure with application examples for better understanding of the subject. In each chapter the following subjects are explored. Introduction: A brief definition of Lean Six Sigma and the story of how it first appeared in management era. Lean Management and Its Development Process: This part of the study concentrates on applications made in Toyota Motor Company, which is the inventor of lean management system, and the results obtained by execution of lean principles. Six Sigma: Definition of Six Sigma, how the roles distribute in Six Sigma organization, application steps of the methodology and tools used in these steps are also explained. Lean Six Sigma: In this section, Lean Six Sigma is described, building stones, keys of application and primary laws are explained. Lean Six Sigma approaches in literature are investigated; application patterns and techniques are studied. Borusan Holding Company and Lean Six Sigma: History of Borusan, reasons why the company chooses Lean Six Sigma, application manners and techniques of methodology are examined. A Sample Application of Lean Six Sigma Project in Borusan Logistics: Subject of the project and phases applied are stated in this section. The project brought 65.000 $ after taxes. Lean Six Sigma Project Examples: In this section of the project, Six Sigma and Lean Six Sigma Project examples are explored and information are summarized by a table. Keywords: Lean, Six Sigma, Lean Six Sigma