Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Gazi Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Endüstriyel Teknoloji Eğitimi Anabilim Dalı

Yanmayı geciktirici kimyasal maddelerle emprenye edilen bazı ağaç türlerinin teknolojik özellikleri

Technological properties of some wood materials impregnated with flame retardants chemicals

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 354250 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışma, yanmayı geciktirici kimyasal maddelerle emprenye edilen sarıçam, Doğu kayını ve sapsız meşe odunlarının bazı teknolojik özelliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır Bu amaçla, ülkemizde yaygın olarak bulunan sarıçam, Doğu kayını ve sapsız meşe odunundan TS EN 345 esaslarına göre hazırlanan deney örnekleri Amonyum sülfat [(NH4) S04], Sodyum asetat (CH3COONa), Alüminyum klorür (AlCl3), Borax [Na2B4O7 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The aim of this research is to determine some technological specifications of woods of Scots pine, oriental beech and sessile oak which are impregnated with fire-retardant substances To achieve this goal, test substances prepared from woods of Scots pine, oriental beech and sessile oak according to TS EN 345 regulations are impregnated with ammonium sulfate [(NH4) S04], sodium acetate (CH3COONa), aluminum chloride (AlCl3), borax [Na2B4O7 ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.