Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Sağlık Bilimleri Enstitüsü / Bağımlılık Toksikolojisi Anabilim Dalı

Yasadışı olarak kullanılan esrar (kannabinoidler)'ın idrarda tayininde farklı ekstraksiyon yöntemlerinin geliştirilmesi

Development of different extraction methods for the determination of cannabis which is used as an illegal substance in urine

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 494607 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Esrar; yaygın coğrafyalarda dağılım göstermiş bir bitkidir ve fitokannabinoidler olarak bilinen maddelerin eşsiz doğal kaynağıdır Bu fitokannabinoidlerden birisi olan , Δ9 - Tetrahidrokannabinol (Δ9-THC), esrarın algı, ruh hali, duygu ve biliş üzerindeki psikotropik etkilerinden sorumludur Bu özelliklerinden dolayı esrarın yaygın kötüye kullanımı sözkonusudur Birleşmiş Milletler 2015 Dünya Uyuşturucu Raporuna göre dünyada kötüye kullanımı en yaygın olan madde esrardır Yine aynı raporda, dünyanın farklı yerlerindeki kişilerin esrar kullanımı/kötüye kullanımı yüzünden tedavilere ihtiyaç duyma oranının arttığı bildirilmektedir ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

ABSTRACT Marijuana; is a plant scattered in widespread geography and is a unique natural source of substances known as phytocannabinoids Δ9-THC, one of these phytocannabinoids, produces the psychotropic effects of marijuana on perception, mood, emotion, and cognition Because of these properties, there is a common misuse of cannabis According to the United Nations 2015 World Drug Report, the most common substance abuse in the world is marijuana In the same report, it is reported that people in different parts of the world are increasingly in need of treatment due to cannabis use/abuse Determination of cannabis use can be carried out the analysis of the major psychoactive substance Δ9-THC, its equipotent active metabolite 11-OH-THC resulting in rapid metabolism and non-psychoactive component 11-nor- Δ9-tetrahydrocannabinol-9 -carboxylic acid (Δ9-THC-COOH) Urine; is one of the most commonly used biological materials for the analysis of substances of abuse because of their ease of sampling, their non-invasiveness and their relatively high concentrations of metabolites of substances of abuse Determination of cannabis using can be carried out by immunoassay methods, gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) and liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) Successful realization of routine THC analysis can be accomplished by concurrently performing efficient hydrolysis-extraction-derivatization steps ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.