Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Süleyman Demirel Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Su Ürünleri Temel Bilimleri Anabilim Dalı

Yavru gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss)' nda görülen soğuksu hastalığının kontrolü için probiyotiklerin kullanılması

Use of probiotics to control cold water disease in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 284099 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada Bioplus 2B ve Lactiferm adlı 2 farklı ticari probiyotik bakteriyel ürün ve gökkuşağı alabalığının yaşadığı sudan izole edilmiş olan Pseudomonas sp GS potansiyel probiyotik bakteri suşunun yavru gökkuşağı alabalığının bağışlık sistemi ile büyüme ve gelişme parametreleri üzerine olan etkileri ile Flavobacterium psychrophilum patojenine karşı göstermiş oldukları potansiyel koruma etkisi araştırılmıştır Bu amaçla ortalama ağırlıkları 7 ± 0,9 gram olan 800 adet gökkuşağı alabalığı 60 gün süreyle Bioplus 2B, Lactiferm ticari probiyotiklerini ve Pseudomonas sp GS potansiyel probiyotik bakteri suşunu sırasıyla 0,8 mg/kg, 0,4 mg/kg ve 5,4x107 kob/ml oranlarında içeren yemlerle beslenmiştir Çalışmanın 7, 14, 21 ve 28 günlerinde balıklardan kan örnekleri alınarak NBT (+) nötrofil, serum lizozim, lökosit, eritrosit ve hematokrit değerleri incelenmiştir Probiyotik bakterilerin gökkuşağı alabalığının gelişimi üzerine etkilerini araştırmak amacıyla 60 gün süren besleme çalışmasında on beşer günlük periyotlarla balıkların ağırlık ve boyları ölçülmüştür Diğer taraftan ortalama ağırlıkları 2 ± 0,5 gram olan 400 adet gökkuşağı alabalığı 15 gün süreyle yine Bioplus 2B, Lactiferm ticari probiyotiklerini ve Pseudomonas sp GS potansiyel probiyotik bakteri suşunu sırasıyla 0,8 mg/kg, 0,4 mg/kg ve 5,4x107 kob/ml oranlarında içeren yemlerle beslenmiştir 15 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In this study, the effects of two different commercial probiotics Bioplus 2B, Lactiferm and the potential probiotic strain Pseudomonas sp GA on the immune system and growth parameters of rainbow trout and the potential preventation they had exhibited against the pathogenic bacteria Flavobacterium psychrophilum which causes Cold Water Disease in rainbow trout fry, were searched For this purpose a total of 800 rainbow trout weighting 7 ± 0,9 grams had been fed for 60 days by adding the commercial probiotic bacterias Bioplus 2B, Lactiferm and the potential probiotic bacteria strain Pseudomonas sp GA at a ratio of 0,8 mg/kg, 0,4 mg/kg ve 5,4x107 kob/ml respectively to the diet Blood samples were taken on the 7 , 14 , 21 and 28 days of study and NBT (Nitra Blue Tetrazolium) (+) neutrophil, serum lysozyme, leukocyte, haematocrit and erythrocyte levels were examined To examine the effects of probiotics on the growth of rainbow trout, the mass and the lenght of fishes were measured every 15 days during the 60 days of feeding On the other hand a total of 400 rainbow trout weighting 2 ± 0,5 grams had been fed for 15 days by adding the commercial probiotic bacterias Bioplus 2B, Lactiferm and the potential probiotic bacteria strain Pseudomonas sp ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.