Tez Arşivi

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


İstanbul Arel Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Medya ve Kültürel Çalışmalar Anabilim Dalı

Yazılı ve görsel basında çocuk haberlerinin seçiminde eşik bekçilerinin rolü

The role of the gatekeepers in selection of the news about children in visual and printed medi̇a

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 358168 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Hedef kitlesi çocuklar olmamakla birlikte haberler çocuklar tarafından da bilinçli ya da bilinçsiz olarak takip edilmektedir. Haber içeriklerine pasif izleyici olarak maruz kalan çocuklar, haberlerden yetişkinlere oranla daha fazla etkilenmektedir. Çocukların haberlerde kendilerine yer bulabilmeleri ise ya fiziksel şiddete ve cinsel istismara uğradıkları zaman gerçekleşmekte ya da çocuklar; kaza, yangın, deprem gibi doğal afet ve olayların duygusallaştırıcı yönünü ön plana çıkaracak haber nesneleri olarak kullanılmaktadırlar. Etki ve temsil konusunda yapılan araştırmalar incelendiğinde ortaya çıkan bu tablo bizi haber içeriklerini hazırlayan ve seçen kişiler olarak 'Eşik Bekçileri'ne yönlendirmektedir. Televizyonlar için hangi olayın haber olacağına ve ne kadar süreyle yayında kalacağına; gazeteler için de hangi haberin manşetten girip hangisinin arka sayfalarda yer alacağına karar veren eşik bekçileri, öznesi çocuk olan haberleri seçerken nelere dikkat etmektedir? Eşik bekçileri çocuklarla ilgili haberlerde ne tür kriterlere önem vermektedir? gibi sorulardan yola çıkarak bu tezde ?Yazılı ve Görsel Basında Çocuk Haberlerinin Seçiminde Eşik Bekçilerinin Rolü? incelenmeye çalışılmıştır. Tez çalışmasının 3 tane varsayımı bulunmaktadır. Bunlar: `Çocuklar haberlerde genellikle dram malzemesi olarak kullanılmakta ve popüler yayıncılık anlayışı sebebiyle birer reyting veya tiraj malzemesi olarak sömürülmektedirler. Eşik bekçilerinin yaşı, cinsiyeti, eğitim düzeyi, çocuğunun olup olmaması, ideolojisi vb. değişkenler ile çalıştığı kurumun ideolojisi ve yayın politikası başrolünde çocukların olduğu haberlerin seçimini ve veriliş biçimini etkilemektedir? şeklinde sıralanmaktadır. Buradan yola çıkarak konunun muhatabı eşik bekçileriyle derinlemesine mülakat yapılmıştır. Tezin sonunda ise varsayımların doğrulandığı anlaşılmıştır.

Summary:

Although the target audience are not them, children watch the news regularly, willingly or not. They are exposed to the content as passive audience and affected by the news more than adults. The children are in the news when they face physical violence or sexual abuse or they are used in the news as an object to promote the emotional aspects of disasters like floods, earthquakes, fires and traffic accidents. When the researches about impact and representation of the news are evaluated, the results lead us to the `Gatekeepers? who are responsible for the selection of the content of the news. As the person that decides what should be regarded as news content and how long they will be on air, what gatekeepers should care about when it comes to the children and which. Criteria they should they follow. Following these questions, this thesis aims to analyse the roles of the gatekeepers in the selection of children-related news in visual and printed media. There are three presumptions in this thesis: In the current broadcasting perception, the children are abused in the news as a rating source; the age, gender, education level of gatekeepers and whether he/she has any children, the principles of the corporation he/she is working for, the broadcasting policy of the company, all these facts affect the a news selection and the style of broadcasting when a child has the main focus in the news. From this point of the view, interviews are made with gatekeepers, and in the end, the presumptions are verified.