Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ege Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Anabilim Dalı

Yeni nesil ağır ticari araçların hava körüklü süspansiyon sistemlerinde kullanılacak Z tipi yaprak yayların tasarımı

Design of Z type leaf springs to be used in air bellow suspension systems of new generation heavy commercial vehicles

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 405323 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Bu çalışmada ilk olarak, yaprak yaylı süspansiyon sistemlerinin ve yaprak yayların görevleri, yapısal özellikleri ve çalışma prensipleri açıklanmıştır. Yaprak yay çeşitleri ve özellikleri, yaprak yaylarda kullanılan malzemeler, yaprak yayların yapısı ve araca montajı için kullanılan elemanlar detaylı olarak incelenmiştir. Z tipi yaprak yay tasarımında kullanılan parametrelerden geometri, yay katsayısı, yük ve gerilmeler incelenmiştir. Bu parametreler kullanılarak örnek bir ticari aracının süspansiyon sistemi için alternatif Z tipi yaprak yay tasarımı geliştirilmiştir. Bu tasarımın katı modeli Catia paket programında yapıldıktan sonra Abaqus CAE programında sonlu elemanlar gerilme analizleri, daha önce laboratuvar testleriyle doğrulaması yapılan bir Z tipi yaprak yayın sonlu elemanlar modeli referans alınarak yapılmıştır. Yorulma ömrünü etkileyen faktörler incelenerek, tasarımı yapılan yaprak yayların yapısal özelliklerine ve gerilme analizi sonuçlarına göre; ağırlık ve yorulma ömrü açısından değerlendirmeleri yapılmıştır.

Summary:

In this study, firstly the duties, constructive properties and working principles of leaf spring suspension systems and leaf springs were researched. Leaf spring types and properties were discussed. Construction of leaf springs and the vehicle assembly elements of leaf springs were investigated. The parameters; geometry, leaf spring rate, load, stress and ride quality that used in Z type leaf spring design were studied. By using these parameters, alternative Z type leaf spring designs were developed for a sample commercial vehicle's suspension system. The design were modeled by using software Catia and the finite element stress analysis were simulated by using software Abaqus with reference to a Z type leaf spring finite element model that analysis results confirmed by laboratory test results. The factors that affect the fatigue life were investigated and leaf spring designs were evaluated on the basis of weight and fatigue life considering structural attributes and the results of the finite element stress analysis.