Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Tarsus Üniversitesi / Lisansüstü Eğitim Enstitüsü / Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Yeşil tedarik zinciri yönetimi Mersin ili örneği

Green supply chain management sample of Mersin province

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 582723 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Sanayi Devrimi ile birlikte küreselleşen dünyada rekabet edilebilirlik işletmeler için daha önemli hale gelmiştir İşletmeler birbirleriyle rekabet edebilmek için çevreye verdikleri zararı gözardı etmeye başlamışlardır Bunun sonucunda, işletmelerin havaya yaydığı zararlı gazlar, sulara bırakılan kimyasal maddeler ve katı atıklar gibi olumsuz etkiler doğada kalıcı zararlara sebep olmuştur Bu sorunlar ile baş edebilmek için başta gelişmiş devletler olmak üzere uluslararası büyük işletmeler, sivil toplum örgütleri ve çevre bilinci olan tüketiciler çevreye verilen zararın en az düzeye indirilmesi hususunda çalışmalar yapmaktadır ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

In the globalized world, with the Industrial Revolution, competitiveness has become more important for enterprises In order to compete with each other, businesses have started to ignore the damage they cause to the environment As a result, adverse effects such as harmful gases emitted to the air, chemicals released to the waters and solid wastes have started to cause permanent damage to the environment In order to cope with these problems, especially developed countries, international large enterprises, non-governmental organizations and environmentally conscious consumers are working to minimize the damage to the environment ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.