Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Hacettepe Üniversitesi / Fen Bilimleri Enstitüsü / Kimya Anabilim Dalı

Yumuşak çeliğin asidik ortamdaki korozyonuna bazı organik maddelerin inhibitör etkilerinin incelenmesi

Investigation of inhibition effects of some organic substances on the corrosion of mild steel in acidic medium

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 270225 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

İndol ve tiyazol grubu içeren 2-Metil-3-(tiyazol-2-ildiazenil)-1H-indol (TAİ-1) ve bu organik boyarmaddenin inhibitör özellikleri üzerine fenil ve metil sübstitüentlerinin etkilerini incelemek için TAİ-1 in dört farklı türevi HCl korozif ortamında derişime bağlı olarak incelendi Yumuşak çelik üzerinde bu moleküllerin inhibitör etkinlikleri Tafel ve Elektrokimyasal İmpedans Spektroskopisi yöntemleri kullanılarak belirlendi Bunların arasında en etkin korumayı sağlayan inhibitörün 1-Metil-2-fenil-3-(5-metiltiyazol-2-ildiazenil)-1H-indol (TAİ-5) olduğu bulundu İnhibitör derişimi arttıkça inhibisyon etkinliği artmakta ve derişim 2x10-4 M olduğunda %90 ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

The inhibiton effect of Phenyl and methyl substutients on inhibition properties of 2-Metil-3-(tiazol-2-yldiazenil)-1H-indol (TAİ-1) and its derivatives in 1 M and 3 M HCl solution have been investigated in relation to the concentrations The inhibiton effect of these molecules have been determined by using Tafel and electrochemical impadance spectrochemical methods ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.