Tez Arşivi

Hakkımızda

Tez aramanızı kolaylaştıracak arama motoru. Yazar, danışman, başlık ve özete göre tezleri arayabilirsiniz.


Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı

Zekâi Dede'nin dînî mûsikî eserlerinden seçme 10 eserin incelenmesi

An analysis of a selection of ten Zekâi Dede religious compositions

Teze Git (tez.yok.gov.tr)

Bu tezin tam metni bu sitede bulunmamaktadır. Teze erişmek için tıklayın. Eğer tez bulunamazsa, YÖK Tez Merkezi tarama bölümünde 513454 tez numarasıyla arayabilirsiniz.

Özet:

Mehmet Zekâi Dede Türk Mûsikîsi Târihi'nin müstesnâ imzâlarından biridir Hem dînî mûsikî hem de lâ dînî mûsikî alanında besteler yapmış, aynı zamanda klâsik repertuvarın sonraki nesle aktarılmasındaki en önemli kaynak olmuştur Türk Mûsikî'sine derin vukûfiyeti ve yetiştirdiği popüler öğrencileri ile tanınır Bu çalışmamızda Dede'nin dînî mûsikî alanındaki on eserini inceledik ve yeniden notaya aldık; ayrıca prozodi yönünden ele aldık ve hatâları belirttik ...

Özetin tamamını okumak için tez.yok.gov.tr adresine gidin.

Summary:

Mehmet Zekâi Dede is one of the unique names in the history of Turkish Music He composed pieces of music with religious and non-religious content and was also the most important source in transferring classical repertoire to the next generation He is known for his deep knowledge in Turkish Music and the popular disciples he taught İn our work we analyzed ten religious compositions of Dede and rewrote the notes; furthermore the prosody and showed the mistakes ...

For full summary, please go to tez.yok.gov.tr.